"Stabilność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie pandemii to gwarant bezpieczeństwa przyszłości setek tysięcy rodzin. Dlatego, w ramach rozwijanego stale wachlarza narzędzi pomocowych, przygotowaliśmy dwa kolejne instrumenty Tarczy Antykryzysowej. Od 30 grudnia przedsiębiorcy z kolejnych branż mogą składać wnioski w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, aby z nich skorzystać" - powiedziała szefowa MRiPS.

Minister zapewniła, że rząd zdaje sobie sprawę z tego, że w grupie najdłużej odczuwającej skutki pandemii są firmy z branży gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej i transportowej.

Reklama

"Dzięki rozwiązaniom wdrożonym w ramach tzw. Tarczy 6.0 otrzymają oni jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz zostaną zwolnieni z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 r. Wierzę, że to realne wsparcie pomoże im zachować ciągłość działalności" - oceniła. Przypomniała, że wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Minister poinformowała, że dotychczas ze wszystkich tarcz do przedsiębiorców trafiło łącznie ponad 172,6 mld zł, z czego 28,6 mld zł to wsparcie udzielone tylko w ramach postojowego i zwolnienia ze składek ZUS.

"Dzięki tym środkom i zastosowanym rozwiązaniom uratowaliśmy ponad 6 mln miejsc pracy. To bardzo pozytywny wynik na tle innych krajów Unii Europejskiej, a zarazem potwierdzenie tego, że nasze dotychczasowe, zdecydowane działania skierowane na ochronę miejsc pracy, to słusznie obrany kierunek" - powiedziała.

Zwolnienie z płacenia składki ZUS obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych - należne za listopad 2020 r. Zwolnienie następuje na wniosek płatnika, który powinien zostać przekazany do ZUS nie później niż do 31 stycznia br.

Zwolnienie będzie przysługiwać nawet wówczas, jeśli składki za okres wskazany we wniosku już zostały opłacone. W takim przypadku po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek płatnik może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie ma zaległości w ZUS.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania świadczeń należy spełniać następujące warunki: prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności, zgłosić do 30 czerwca podmiot jako płatnika składek, a także wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej.

Z kolei jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40 proc., przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Z racji tego, że wsparcie kierowane jest do konkretnych branż, konieczne jest załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.