Jak podaje MF zmiana PDP w IV kw. 2020 r. była wynikiem: spadku zadłużenia podsektora rządowego o 2.254,1 mln zł (-0,2 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 2.357,6 mln zł (-0,2 proc.); wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 7.244,0 mln zł (+8,7 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 7.284,5 mln zł (+9,3 proc.); spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 9,3 mln zł (-14,4 proc.).

Z kolei zmiana PDP w całym 2020 r. była wynikiem: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 113.001,6 mln zł (+12,4 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 112.943,4 mln zł (+12,5 proc.); wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 7.324,2 mln zł (+8,8 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 7.348,0 mln zł (+9,4 proc.); spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,7 mln zł (-3,0 proc.).

Relacja PDP do PKB w 2020 r. wyniosła 48,0 proc. i wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 4,6 pkt. proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec 2020r. 1.335.568,9 mln zł.

Na zmianę wysokości długu EDP w IV kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim: wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID19 (FPC) o 18.240,3 mln zł; wzrost zadłużenia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) związanego z finansowaniem Tarczy finansowej o wartości 3.400,0 mln zł; wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 1.755,1 mln zł; wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 584,2 mln zł.

Z kolei na zmianę wysokości długu EDP w całym 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły dodatkowo: emisje obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz FPC o wartości skonsolidowanej w ramach sektora instytucji rządowych i samorządowych 99.448,9 mln zł; emisje obligacji przez PFR na sfinansowanie o wartości 65.400,0 mln zł; wzrost zadłużenia KFD o 6.089,4 mln zł.

Relacja długu EDP do PKB w 2020 r. wyniosła 57,6 proc. i wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 11,9 pkt. proc.