„Już teraz rozpoczęliśmy pracę nad informowaniem o rozwiązaniach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy już wzięli pod uwagę w planach na latach 2022 i 2023, że wdrażanie innowacji będzie tańsze, a więc już rozpoczęliśmy szkolenia” – powiedział we wtorek wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sarnowski wziął udział w debacie poświęconej finansowaniu innowacji w gospodarce. Przypomniał o zawartych w projekcie zmian w ustawach podatkowych, będących częścią Polskiego Ładu, ulgach dla przedsiębiorców inwestujących w innowacje. Chodzi o ulgi na badania i rozwój, na prototyp, na robotyzację itd.

„Te rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia. Równolegle chcemy wydać objaśnienia podatkowe, rodzaj pytań i odpowiedzi, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Przedsiębiorcy, powołując się na ten materiał, będą mogli bronić się przed konfliktem ze skarbówką. Jednym z celów szkoleń, które prowadzimy, będzie właśnie stworzenia takiego zbioru wyjaśnień” – powiedział Sarnowski.