Za budżetem na ten rok głosowało 240 posłów, przeciw było 191, a trzech się wstrzymało od głosu. Teraz ustawa budżetowa trafi do Senatu.

Treść ustawy budżetowej

Deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł. W uzasadnieniu ustawy wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów - według metodyki unijnej - wyniesie w br. 5,1 proc. PKB.

Reklama

Zgodnie z ustawą budżetową, dochody państwa mają wynieść blisko 682,4 mld zł. Założono, że z podatków zostanie zebrane prawie 603,9 mld zł. Ustalony w ustawie budżetowej limit wydatków to blisko 866,4 mld zł.

Podwyżki dla nauczycieli i wojskowych

Nauczyciele początkujący otrzymają 33 proc., a pozostali 30 proc. podwyżki.W praktyce to co najmniej 1,5 tys. zł więcej dla każdej osoby.

Zwiększy się też uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy MSWiA o 20 proc.Ponadto podwyżki dostali też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale o tych kwotach zadecydowało poprzednie kierownictwo resortu.

autor: Marek Siudaj