Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 3,2 proc., a mdm o 1,0 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2021 r.:

waga marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 3,2 1,0 2,4 0,5
Inflacja towarów 1,9 1,0 1,1 0,4
Inflacja usług 7,3 0,8 7,0 0,7
Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 0,5 0,7 0,6 0,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 2,1 0,4 2,1 0,3
Odzież i obuwie 4,21 -1,4 4,1 -2,9 -0,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 6,0 0,2 6,1 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 1,9 0,1 2,2 0,3
Zdrowie 5,39 3,7 -0,1 4,5 0,4
Transport 8,88 5,4 4,1 -1,6 1,7
Łączność 5 7,4 2,6 5,1 0,1
Rekreacja i kultura 5,78 4,9 0,6 4,1 0,9
Edukacja 1,02 5,5 0,1 5,5 0,3
Restauracja i hotele 4,56 4,6 0,1 4,9 0,4
Inne towary i usługi 5,51 2,1 -0,2 2,4 0,5