Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w maju ceny rdr wzrosły o 4,8 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

Patkowski: majowy odczyt inflacji, a także czerwcowy, to szczyt tego wskaźnika

Majowy odczyt inflacji, być może wraz z czerwcowym, to szczyt tego wskaźnika, potem będzie ona spadać i dojście do poziomu 3,1 proc. jest możliwe – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski, podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych omawiana była Aktualizacja Programu Konwergencji.

„Majowy odczyt inflacji, być może wraz z czerwcowym, to szczyt tego wskaźnika, potem będzie ona spadać i dojście do poziomu 3,1 proc. jest możliwe” – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski, odnosząc się do pytania o zapisany w programie konwergencji wskaźnik inflacji na ten rok.

Według Aktualizacji Programu Konwergencji inflacja ma spaść z 3,1 proc. w tym roku do 2,8 proc. w roku przyszłym, do 2,6 proc. w 2023 r. i do 2,5 proc. w roku 2024. Tymczasem we wtorek GUS opublikował ostateczne dane o inflacji w maju, która wyniosła 4,7 proc.

Szczyt inflacji jest m.in. efektem podwyżek cen administracyjnych, czyli dostaw wody, odbioru śmieci i cen energii elektrycznej. Kolejnym czynnikiem, który nam podbija inflację, jest ropa naftowa, która także osiągnęła szczyt; obecnie baryłka kosztuje 72 dolary i nikt nie prognozuje dalszego wzrostu. Kolejnym elementem jest odłożony popyt – mieliśmy niedopasowanie popytu do podaży w trakcie pandemii, a teraz ten odłożony popyt się pojawił i przekłada się to na wzrost cen, co np. widać w turystyce. No i wreszcie jest efekt bazowy, bo mieliśmy przed rokiem niskie odczyty inflacji, teraz ona skoczyła, ale ten efekt będzie wygasał” – mówił Patkowski.

Zapowiedział jednak, że Ministerstwo Finansów będzie zwracać baczną uwagę na to, aby nie doszło do przegrzania gospodarki.

„Obowiązkiem MF jest pilnowanie, aby gospodarka nie została przez nas przegrzana, aby rządowe programy nie przyczyniły się do podwyższenia inflacji” – powiedział Patkowski i dodał, że obecnie nie ma takiego ryzyka.

Zadeklarował, że resort będzie też pilnował, aby nie doszło do nadmiernego wzrostu wydatków budżetowych.

„Doszliśmy do wniosku, że najlepszą oszczędnością jest brak wzrostu wydatków i tego będziemy pilnować, starając się, aby resorty w swoich planach wydatkowych zmieściły się w limitach” – powiedział wiceminister finansów.

Według Aktualizacji Programu Konwergencji, w tym roku wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie ujemny i wyniesie -6,9 proc. PKB, w roku 2022 będzie to -4,2 proc., w roku 2023 będzie to -3,2 proc., zaś w 2024 ma to być -2,5 proc.

Patkowski zapowiedział, że rząd będzie starał się o zmiany w sposobie traktowania wydatków na obronę, a dokładnie o ich wyłączenie z unijnych wskaźników, dotyczących deficytu i długu publicznego.

„Jest w tym pewna niesprawiedliwość, że niektóre kraje o lepszym położeniu geopolitycznym przeznaczają mniej pieniędzy na obronę, a inne są zmuszone wydatkować więcej. Komisja Europejska poprosiła jednak, aby tę dyskusję przenieść na drugą połowę roku” – powiedział wiceminister finansów.

Stwierdził też, że rząd chciałby zwiększyć inwestycje przedsiębiorstw, czemu mają służyć rozwiązanie takie, jak jedno okienko dla dużych inwestorów czy Interpretacja 590, która da inwestorom pewność rozwiązań podatkowych.

„Będziemy chcieli także zwiększyć stałość przepisów. Od 2022 roku będziemy starali się wdrożyć gwarancje, co do minimalnego okresu trwania konsultacji społecznych i minimalnego vacatio legis” – stwierdził Piotr Patkowski.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2021 r.:

waga maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 4,7 0,3 4,3 0,8
Inflacja towarów 4,1 0,3 3,6 0,9
Inflacja usług 6,8 0,3 6,8 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 1,7 0,6 1,2 1,0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 1,8 0,2 1,7 0,1
Odzież i obuwie 4,21 0,8 0,2 -0,3 2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 6,0 0,3 5,7 0,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 3,0 0,5 2,6 0,9
Zdrowie 5,39 2,6 0,6 3,4 0,2
Transport 8,88 19,5 -0,4 16,2 2,5
Łączność 5,00 6,6 -0,9 7,6 0,5
Rekreacja i kultura 5,78 5,7 0,4 5,4 0,2
Edukacja 1,02 5,8 0,0 5,5 0,1
Restauracja i hotele 4,56 5,0 0,9 4,4 0,3
Inne towary i usługi 5,51 1,6 0,4 2,3 -0,3