Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 15,5 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2022 r.:

sierpień sierpień lipiec
rdr mdm rdr
INFLACJA OGÓŁEM 16,1 0,8 15,5
Żywność i napoje bezalkoholowe 17,4 1,6 15,3
Nośniki energii 40,3 3,7 37,0
Paliwa do prywatnych środków transportu 23,3 -8,3 36,8