Konferencję inaugurującą program otworzył w czwartek minister Jerzy Kwieciński. Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów oraz norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Związku Miast Polskich.

"Program +Rozwój Lokalny+ jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki" – powiedział minister Jerzy Kwieciński cytowany w komunikacie resortu.

W sumie 255 polskich miast otrzyma pieniądze z Funduszy norweskich i EOG na wsparcie ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych. Ze 117,6 mln euro 15 proc., czyli 17,6 mln euro, to wkład krajowy.

Jak poinformował resort, planowane jest przeprowadzenie konkursu i wdrożenie ok. 15 kompleksowych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy. Oprócz podniesienia jakości życia mieszkańców wybranych miast, projekty mają pomóc w wypracowaniu narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów. "Tym samym program +Rozwój Lokalny+ i wdrażane w jego ramach projekty będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich" - napisało MIiR.

"To będzie nowa jakość wsparcia polskich samorządów" - zaznaczył minister. Dodał, że dzięki "wspólnym działaniom wszystkie samorządy będą mogły skorzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia, co poskutkuje lepszym poziomem życia mieszkańców i warunkami do dalszego rozwoju miast".

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).(PAP)

autor: Ewa Wesołowska