Dokumentacja złoża została zatwierdzona przez ministra klimatu na poziomie C2. Tym samym nowo udokumentowane złoże wpisane zostanie do Bilansu Zasobów Kopalin Polskich i wzbogaca stan zasobów kraju.

Nowo odkryte złoże zlokalizowane jest w województwie lubuskim na terenie gmin Kolsko, Nowa Sól i Siedlisko, w powiecie nowosolskim, gminy Sława w powiecie wschowskim oraz gminy Bojadła w powiecie zielonogórskim.

Pierwsze prace wiertnicze na tym obszarze rozpoczęto w 2014 roku. Wykonano 20 otworów wiertniczych, z których aż 19 było pozytywnych, co świadczy o bardzo dobrej analizie geologicznej, na podstawie której opracowano siatkę wierceń. Jest to jedno z najgłębiej położonych i zidentyfikowanych złóż w kraju.

– „Cały czas dążymy do tego, aby nasz kraj wzbogacił się o kolejny kompleks wydobywczy miedzi i srebra – mówi prof. Stanisław Speczik, dyrektor generalny Miedzi Copper Corp (MCC). Uzyskane zatwierdzenie dokumentacji coraz bardziej urealnia ten cel” – dodaje.

Miedzi Copper Corp, w której skład wchodzi Zielona Góra Copper, prowadzi w Polsce od 9 lat program poszukiwań miedzi i srebra w obszarze monokliny przedsudeckiej. W realizację tego programu Grupa zainwestowała do tej pory 360 mln złotych. Budowa kompleksu wydobywczego to kolejny koszt rzędu 13-15 mld złotych.

Zgodnie z przygotowanym przez EY opracowaniem, uruchomienie nowego kompleksu wydobywczego wiązać się będzie z utworzeniem 8,6 tysiąca miejsc pracy. Ponadto przyniesie ok. 1,3 mld złotych rocznie dodatkowych przychodów budżetowych. W wyniku realizacji inwestycji PKB w Polsce będzie co roku wzrastać o ok. 3,5 mld zł.

>>> Czytaj też: Łukaszenka: Rozmawiamy o dostawach ropy z Gdańska