O tym, że znalazła się firma, które chce zainwestować na lotnisku w Modlinie, jako pierwszy napisał „Dziennik Gazeta Prawna” w lutym. Dziś okazało się, że tym zainteresowanym podmiotem jest francuska Grupa Egis. Skupia ona różne spółki działające w branży infrastruktury transportowej, komunalnej czy budownictwa ogólnego. Ma też doświadczenie w lotnictwie. Zarządza 17 średniej wielkości lotniskami na świecie – m.in. portem Beauvais pod Paryżem.

- Wyraziliśmy wolę obecności inwestora prywatnego jako udziałowca spółki lotniskowej w Modlinie – stwierdził dziś marszałek Mazowsza Adam Struzik. - Od początku opowiadamy się za rozwojem tego portu lotniczego. Mimo różnych problemów, jakie napotykał, uważamy, że ma dobre perspektywy. Obecność w spółce inwestora prywatnego zamyka temat pomocy publicznej, tego, czy podwyższanie kapitału spółki czy inne formy wsparcia byłyby niedozwolone – stwierdził marszałek.

Samorząd Mazowsza jest jednym czterech właścicieli lotniska. Ma obecnie 35,2 proc. udziałów w spółce. Pozostałe udziały należą do Nowego Dworu Mazowieckiego (4,48 proc.), Agencji Mienia Wojskowego (32,04 proc.) i Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze PPL (28,28 proc.)

Dotychczas udziałowcy mocno spierali się w sprawie przyszłości spółki. Mazowsze narzekało, że PPL blokuje możliwość dokapitalizowania portu. Jeszcze przed pandemią nie było zgody wspólników w sprawie dalszych inwestycji na lotnisku.

Spółka Egis zapowiada, że będzie przekonywać do siebie pozostałych udziałowców lotniska. - Jesteśmy przekonani o możliwościach rozwojowych tego portu lotniczego, który jest zlokalizowany w pobliżu Warszawy i ma znaczący zasięg dla pasażerów. Ich liczba w ciągu ośmiu-dziesięciu lat znacznie wzrośnie. Jesteśmy zainteresowani objęciem udziałów w spółce nawet w obecnym trudnym okresie sanitarnym – mówi Anthony Martin z firmy Egis.

Ocenił wartość potrzebnych inwestycji w porcie w najbliższym czasie na 10 mln euro.

Według marszałka Struzika prawo pozwala, by bez specjalnych, dodatkowych zgód prywatna firma objęła 24 proc. udziałów w spółce. Przedstawiciel francuskiej firmy na razie nie chciał powiedzieć, jaką kwotę Egis może zainwestować w spółce.

Spółka lotniskowa w Modlinie nie ukrywa, że z powodu pandemii znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie prywatnego inwestora na pewno byłoby bardzo pomocne.

Na razie jednak trudno stwierdzić, na ile realne jest przejęcie udziałów w podwarszawskim lotnisku. Wiele zależy od rozmów z pozostałymi udziałowcami spółki.