Rzeczywista konsumpcja prywatna (AIC, Actual Individual Consumption) jest miarą dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. Na podstawie pierwszych wstępnych szacunków za 2019 r., czyli na rok przed wybuchem pandemii koronawirusa, AIC na mieszkańca wyrażone w normach siły nabywczej (PPS) w Unii Europejskiej (UE) wahało się od 59 proc. do 135 proc. średniej dla 27 państw członkowskich.

W dziewięciu państwach wskaźnik AIC na mieszkańca przewyższał średnią dla UE za 2019 r. Najwyższy poziom w Unii odnotowano w Luksemburgu - tu AIC był o 35 proc. większy niż średnia UE. Konsumpcja w Niemczech była o około 23 proc. wyższa od przeciętnej dla Wspólnoty. W dalszej kolejności uplasowały się: Austria, Dania, Belgia, Holandia, Finlandia, Szwecja i Francja, Wszystkie odnotowały poziomy od 5 proc. do 20 proc. powyżej średniej UE.

W dwunastu państwach członkowskich wskaźnik AIC na mieszkańca mieścił się w przedziale o 25 proc. niższym od średniej. We Włoszech, Irlandii, na Cyprze, w Hiszpanii i na Litwie poziomy były o 10 proc. lub mniej poniżej średniej UE, natomiast rzeczywista konsumpcja prywatna wyrażona jako parytet siły nabywczej (PPP) w Portugalii, Czechach, Słowenii i na Malcie znalazła się w przedziale 10–20 proc. poniżej średniej UE. Wskaźnik AIC w Polsce, Rumunii i Grecji był na poziomie o 20–25 proc. poniżej średniej UE.

W Polsce wydatki na konsumpcję uwzględniające parytet siły nabywczej na poziome 79 proc. średniej plasują nas na 19. pozycji wśród państw wspólnoty, ex aequo z Rumunią.

Reklama

Sześć państw członkowskich odnotowało AIC na mieszkańca na poziomie mniejszym lub równym niż 75 proc. średniej UE. AIC w Estonii było na poziomie 75 proc., a wydatki konsumentów na Słowacji, Łotwie, Węgrzech i Chorwacji miesiły się między 75 proc. a 65 proc. średniej unijnej. Najbiedniejszym państwem w całej wspólnocie okazała się Bułgaria, gdzie w 2019 r. wskaźnik AIC na mieszkańca uwzględniający parytet siły nabywczej odpowiadał 59 proc. średniej UE.

W 2019 r. PKB na mieszkańca wyrażony w PPS wynosił od 53 proc. średniej UE w Bułgarii do 261 proc. w Luksemburgu. Dziesięć państw członkowskich odnotowało poziom PKB na mieszkańca powyżej średniej UE w 2019 r. Niestety Polski w tej grupie nie było. Nasz PKB na mieszkańca wyrażony w PPS jest równy 73 proc. średniej liczonej dla 27 państw wspólnoty, co plasuje nas na 21 pozycji, razem z Węgrami.