"Według wstępnych danych, w październiku 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,4 proc., a w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosły o 0,4 proc." - podał GUS w komunikacie.

W październiku 2020 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku największy spadek cen odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 21,6 proc., podał Urząd.

"Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w październiku 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 2,6 proc." - czytamy dalej.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły w październiku o 2,5 proc., a w porównaniu z wrześniem 2020 r. - o 0,3 proc.

GUS: Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1 proc. r: r w październiku

Reklama

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1 proc. r/r w październiku 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrosła o 3,2 proc.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. wyższym w porównaniu z wrześniem br." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 0,5 proc.

W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3 proc., podał też Urząd.

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. spadł do -20,5 w XI

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus -20,5 w listopadzie 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 20,5 - niższym niż w październiku (minus 9,7)" - czytamy w komunikacie.

"W listopadzie br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na niższym poziomie niż w miesiącu poprzednim. Jako jedyne, pozytywnie oceniają koniunkturę jednostki z sekcji informacja i komunikacja. Pogorszenie składowych 'prognostycznych' odnotowuje się we wszystkich badanych obszarach, natomiast składowych 'diagnostycznych' w większości obszarów" - czytamy dalej.

W budownictwie w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 26,2 - niższym niż w październiku (minus 16,5).

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,2 - niższym niż w październiku (minus 5,3).

W handlu detalicznym w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 26,3 - niższym niż przed miesiącem (minus 9,8).

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,5 - niższym niż w październiku (minus 12,8).

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 61,1 wobec minus 29 w październiku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 69,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 56,4).

W informacji i komunikacji w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 3,9 - niższym niż przed miesiącem (plus 7,5).

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 4,3 - niższym niż przed miesiącem (plus 3,8).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 listopada 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.