Informacje z 2020 r. potwierdziły, że nawet w czasach pandemicznego kryzysu polska gospodarka może zmniejszać dystans dotyczący PKB per capita względem niektórych państw (np. Hiszpanii lub Włoch). Podczas porównywania tego wskaźnika dla Polski oraz lepiej rozwiniętych państw, często oblicza się wynik naszego kraju względem średniej unijnej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl proponują inne rozwiązanie w ramach nowej analizy, która tym razem nie jest związana z rynkiem nieruchomości. Mianowicie, ciekawe wydaje się sprawdzenie, ile lat temu takie kraje jak np. Niemcy lub Francja notowały poziom PKB per capita zbliżony do naszego obecnego wyniku.

Rozwojowa różnica względem Zachodu to 20 lat - 30 lat

Historyczne porównania poziomu rozwoju gospodarczego zwykle opierają się na danych Maddison Project. Trudno się temu dziwić, gdyż naukowcy pracujący w ramach wspomnianego projektu przygotowali największą bazę historycznych danych. Niektóre szacunki Maddison Project sięgają nawet początku naszej ery, ale ze względu na swoją specyfikę są obciążone sporą niedokładnością. O wiele bardziej precyzyjne wydają się wyniki dotyczące ostatnich 30 lat - 40 lat. Są one wyrażone w dolarach międzynarodowych, czyli umownej walucie kompensującej wpływ poziomu cen z różnych krajów na szacunki PKB. Maddison Project podaje swoje oszacowania PKB per capita w dolarach międzynarodowych z 2011 roku, które uwzględniają ówczesne różnice cenowe między poszczególnymi krajami.

Najnowsze szacunki Maddison Project odnośnie polskiego PKB w przeliczeniu na osobę pochodzą z 2018 r. Poniższa tabela przygotowana przez ekspertów RynekPierwotny.pl informuje, w którym roku poszczególne wysokorozwinięte państwa osiągnęły identyczny poziom PKB per capita, jak nasz kraj dwa lata temu. Po sprawdzeniu danych Maddison Project okazuje się, że Stany Zjednoczone już w 1977 r. przekroczyły wynik, który odnotowano dla Polski 41 lat później. Imponująco przedstawiają się też informacje dotyczące Szwajcarii (1981 r.) oraz Kanady, Danii i Norwegii (1985 r.). Z kolei Francja oraz Szwecja osiągnęła analizowany „polski” poziom PKB per capita z 2018 r. na przełomie lat 80. i 90.

Oczywiście, za każdym razem trzeba brać pod uwagę kontekst historyczny wykonywanych porównań. Przykładowo; na wynik Niemiec (1994 r.) negatywnie wpłynęły efekty statystyczne związane z przyłączeniem wschodnich landów. Niektórych czytelników mogą zaskoczyć też gorsze od oczekiwanych wyniki dotyczące Finlandii (1997 r.), Korei Południowej (2006 r.) oraz Izraela (2007 r.).

PKB na osobę nie może nam powiedzieć wszystkiego …

z poniższej tabeli na pewno stanowią efekt ciekawego eksperymentu myślowego, ale nie mogą nam powiedzieć wszystkiego o poziomie rozwoju gospodarczego porównywanych krajów. Wynika to między innymi z wad samego PKB per capita, które nawet po skorygowaniu o różnice cenowe nie jest doskonałym przybliżeniem poziomu rozwoju gospodarczego. Do badania szeroko pojętej jakości życia służą natomiast inne wskaźniki (np. Human Development Index oraz OECD Better Life Index).

Po zapoznaniu się ze starszymi danymi Maddison Project można na przykład zauważyć, że kraje forsujące intensywną industrializację kosztem konsumpcji i ochrony środowiska czasem osiągały zaskakująco wysoki poziom PKB per capita. Trzeba też brać pod uwagę bardzo duże zróżnicowanie dochodowe i majątkowe w niektórych gospodarkach. Najlepszym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, gdzie 10% najzamożniejszych gospodarstw domowych zgromadziło około 75% majątku netto. Średnia dla krajów OECD to około 50%, podczas gdy wynik dotyczący Polski oscyluje na poziomie 40%.

Porównanie historycznego poziomu PKB per capita Polski oraz innych krajów / Rynekpierwotny.pl
Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

RynekPierwotny.pl – największy ogólnopolski portal zawierający oferty mieszkań i domów od deweloperów. Od ponad 10 lat pomaga osobom szukającym w wyborze i zakupie własnego „M”. Serwis zawiera ponad 70 000 ofert: domów, mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych. Swoich klientów wspiera również poradami ekspertów oraz bazą wiedzy zawierającą najważniejsze kwestie związane z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym.