"Wobec błyskawicznej dystrybucji szczepionki przeciwko COVID 19 przez Stany Zjednoczone (ponad jedna czwarta populacji otrzymała co najmniej jedną dawkę do końca marca) Coface spodziewa się silnego ożywienia konsumpcji prywatnej, co zwiększy tempo wzrostu do 5,7 proc. w 2021 r., po spadku o 3,5 proc. w ubiegłym roku. Według Coface, kraj ten już w połowie 2021 r. jako pierwszy powróci do poziomu aktywności sprzed kryzysu" - czytamy w komunikacie poświęconym analizie.

"Oczekiwany boom konsumpcji w USA podsyci popyt na import, tworząc fundament dla rekordowego deficytu handlowego. Zdaniem Coface, pakiet stymulacyjny mógłby doprowadzić do zwiększenia deficytu o 56 mld USD. W rezultacie może wzrosnąć deficyt dwustronny z Meksykiem, ale również z Niemcami, Koreą Południową, Brazylią i Indiami" - czytamy dalej.

Koło ratunkowe na czas kryzysu

Po wstrząsie wywołanym kryzysem pandemicznym COVID 19 następna istotna zmiana równowagi makroekonomicznej ma nastąpić wraz z pakietem potężnych bodźców zwanym "ustawą o amerykańskim planie ratunkowym". Przyjęty w marcu akt przewiduje wydatkowanie prawie 1,9 bln USD (9 proc. PKB) w ciągu najbliższych 10 lat, z czego ponad jedna trzecia zostanie bezpośrednio przekazana gospodarce USA w 2021 r. jako uzupełnienie blisko 4 bln USD zatwierdzonych przez Kongres w 2020 r., przypomniano w materiale.

"Największy wpływ ogłoszonego w zeszłym tygodniu przez Biały Dom 8 letniego planu inwestycji infrastrukturalnych o wartości 2 bln USD zmaterializuje się dopiero po 2021 r. Niemniej jednak, z uwagi na to, że podwyżki podatków finansujących ten plan będą rozłożone na ponad 15 lat, deficyt budżetu federalnego wzrośnie w najbliższych latach, dodatkowo zwiększając deficyt handlowy" - wskazano także.

Stany Zjednoczone, jako największy importer na świecie i drugi co do wielkości eksporter towarów przemysłowych, odnotowują deficyt handlowy od początku lat siedemdziesiątych. Nasilenie napięć handlowych - zwłaszcza z Chinami - oraz pandemia COVID 19, które zakłóciły przebieg handlu, wpłynęły na bilans handlowy w ostatnim roku. Deficyt handlowy osiągnął rekordowy poziom ponad 900 mld USD w 2020 r., przypomniano w materiale.

Co dalej z deficytem handlowym?

Coface zwraca też uwagę, że prezydentura Donalda Trumpa pokazała znaczący udział Chin w deficycie handlowym USA. W latach 2010-2020 na Chiny przypadało ok. 44 proc. salda.

"Mimo spadku z rekordowo wysokiego poziomu prawie 420 mld USD w 2018 r., nie udało się osiągnąć celu zapowiadanego przez Trumpa w kampanii wyborczej w 2016 r., jakim miało być zmniejszenie ogólnego deficytu. Na zakończenie kadencji poprzedniego lokatora Białego Domu był on nawet wyższy niż na jej początku. Chociaż taryfy wpłynęły na deficyt dwustronny z Chinami, który zmniejszył się o 18 proc. w 2019 r., prawie trzy czwarte tego spadku zostało skompensowane bilansem handlowym z resztą świata. W 2020 r. sytuacja jest podobna. Wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, w której odnotowano wzrost barier handlowych, przyniosła mieszane rezultaty" - napisano w komunikacie.

Z uwagi na pandemię COVID 19 wpływ umowy handlowej "pierwszej fazy" podpisanej 15 stycznia 2020 r. przez Donalda Trumpa i chińskiego wicepremiera Liu He jest trudny do oszacowania, wskazało Coface.

"Do końca 2020 r. Chiny nie osiągnęły celu, jakim jest zwiększenie zakupów produktów rolnych, energii i towarów przemysłowych o prawie 64 mld USD w porównaniu do poziomu z 2017 r. przyjętego jako punkt odniesienia. Z łącznej kwoty 159 mld USD w ramach przyrzeczonych zakupów towarów Chiny zrealizowały do końcu ubiegłego roku tylko 59 proc." - czytamy dalej w materiale.

Nowy frontman zmienia politykę gospodarczą USA

Kiedy Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa 20 stycznia 2021 r., zakończona została polityka prowadzona pod hasłem "America First" ("Najpierw Ameryka"), która - jak podkreśla Coface - charakteryzowała się rosnącymi napięciami handlowymi i barierami taryfowymi wymierzonymi zwłaszcza przeciw Chinom. Kampania Bidena i jego pierwsze decyzje zasygnalizowały, że polityka handlowa będzie częścią szerszej polityki zagranicznej nowego prezydenta, streszczonej w haśle "Ameryka is Back" ("Powrót Ameryki"). Agenda polityki handlowej, opublikowana na początku marca, wskazuje, że przywrócenie przywództwa USA na świecie oraz naprawa relacji partnerskich i sojuszy to główne priorytety jego administracji.

"Z drugiej strony wczesne sygnały wskazują na bardziej zdecydowane stanowisko wobec Chin. Znajduje to odzwierciedlenie w agendzie handlowej nowej administracji, w której priorytetem jest zajęcie się 'nieuczciwymi i niesprawiedliwymi' praktykami handlowymi. Jak dotąd administracja Bidena nie ogłosiła żadnych obniżek taryf, pozostawiając możliwość ich wykorzystania jako argumentu negocjacyjnego w przyszłych dwustronnych rozmowach" - podsumowano.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata.