„Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2021 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2021 r. PKB był o ok. 7 proc. wyższy niż przed rokiem, co oznacza, że dynamika roczna była wyższa względem III kw.” – podano w opublikowanym we wtorek przez Ministerstwo Finansów lutowym „Planie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania”.

Resort dodał, że szacuje, że konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. była o ok. 8 proc. wyższa niż przed rokiem, a inwestycje o ok. 12 proc. wyższe.

W noweli ustawy budżetowej na 2021 r. zapisano, że wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,9 proc. (wobec wzrostu w wysokości 4,0 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej).