Szczególnie ograniczone dostawy energii, jako konsekwencja wojny w Ukrainie, powodują rosnące ceny i coraz większą niepewność, która występuje zarówno po stronie firm, jak i gospodarstw domowych - ocenił niemiecki bank centralny.

Podczas gdy zgromadzone zapasy gazu prawdopodobnie pozwolą uniknąć formalnego racjonowania energii w zimie, to PKB najpewniej „nieco” spadnie w III kw. tego roku przed „zauważalnym” spadkiem w kolejnych dwóch kwartałach – wskazał Bundesbank.

“Istnieją coraz większe oznaki recesji w niemieckiej gospodarce pod względem wyraźnego, szerokiego i dłuższego kurczenia się gospodarki” – napisano w raporcie.

Niemcy prawdopodobnie będą w stanie uniknąć spadku PKB na poziomie 3,2 proc. w całym 2023 roku, jak szacowano w czerwcu, ale prognozy te wciąż są jeszcze „ekstremalnie niepewne”.

W nadchodzących miesiącach inflacja może dalej rosnąć, ponieważ rządowe wsparcie mające obniżyć ceny paliw oraz koszty transportu publicznego, wygasło z końcem sierpnia. Inflacja może być nawet dwucyfrowa – zaznaczył Bundesbank.