Szefowa resortu finansów podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia rządu wskazała, że przyjęty projekt nowelizacji tegorocznego budżetu oraz ustawy okołobudżetowej to odpowiedź przede wszystkim na zobowiązania rządu.

Rząd w projekcie nowelizacji budżetu stara się uwzględniać także otoczenie makroekonomiczne

W tym kontekście zwróciła uwagę na podpisane porozumienie z NSZZ "Solidarność". "W tej nowelizacji ustawy budżetowej realizujemy znaczną część tych właśnie uzgodnień" - powiedziała. Wskazała tu na wypłatę funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej a także dla nauczycieli. "Dodatkowo odmrożenie funduszu zakładowych świadczeń socjalnych do poziomu z 2021 roku" - mówiła.

Reklama

Rzeczkowska stwierdziła, że w ramach tej nowelizacji "odpowiadamy na wyzwania związane z priorytetami rządu. Jest to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Polski - wydatki obronne, ale także reakcja na kryzysy, które nieustanie - można powiedzieć od trzech lat - dotykają Polski; również naszego budżetu. W związku z tym w tej nowelizacji środki przeznaczone na wypłatę dodatków, pomocy dla rolników w związku z toczącą się wojną w Ukrainie" - wskazała.

Minister finansów dodała, że rząd w projekcie nowelizacji budżetu stara się uwzględniać także otoczenie makroekonomiczne. "Stąd pewna korekta jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Kiedy planowaliśmy ustawę sytuacja była nieco odmienna. Gospodarka w Polsce, ale też na świecie, szczególnie u naszych sąsiadów, w naszym otoczeniu nieco zwalniają w tym roku" - zauważyła.

Rzeczkowska zaznaczyła jednocześnie, że "fundamenty polskiej gospodarki są stabilne i bardzo odporne na kryzysy". Dodała, że sądząc po wskaźnikach, które są na bieżąco monitorowane, w tym roku "mamy szansę osiągnąć 1 proc., a nawet nieco powyżej 1 proc. wzrostu PKB".

Minister dodała, że w ramach nowelizacji budżetu "przekazujemy ponad 14 mld zł na zapewnienie zrównoważonego wzrostu jst". "To są środki, które zasilą subwencję ogólną, a więc mogą być swobodnie dysponowane przez samorządy" - zaznaczyła.

autorzy: Rafał Białkowski, Michał Boroń