Na pierwszym miejscu jest z Zjednoczona Prawica na którą chciałoby głosować 33 proc. badanych. Na drugim KO z wynikiem 18,6 proc. Za nią Polska 2050 Szymona Hołowni na którą deklaruje oddanie głosu 16,6 proc. ankietowanych. W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania; Lewica 7,8 proc. głosów, Konfederacja 7 proc. oraz PSL-Koalicja Polska 6 proc.

Sondaż pokazuje zmianę trendu, gdyż od lutego ugrupowanie Szymona Hołowni było przed PO. W sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM frekwencja wynosi 42,9 proc.

W badaniu jakie US przeprowadziło dla nas na początku maja, ZP miało 33,5 proc. Na drugim miejscu była Polska 2050 z poparciem na poziomie 21,9 proc. KO miała wówczas zaledwie 12,1 proc., Lewica 9,6 proc., a Konfederacja 9,6 proc. W tamtym badaniu progu 5 proc nie przekraczało PSL, które miało 4,3 proc. poparcia.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 1000 osobowej grupie ankietowanych 5 lipca metodą CATI wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.