"Wniosek złożony przez Ziobrę właśnie wpłynął do TK. Wynika z niego, że TK ma skontrolować konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, nazywaną konwencją europejską. To umowa międzynarodowa obowiązująca w 47 państwach Rady Europy. Polska ratyfikowała ją w 1993 r." - czytamy w gazecie.

"Kontrola konstytucyjności Konwencji jest wydarzeniem bez precedensu w orzecznictwie TK" - cytuje wniosek Ziobry gazeta. "Fakt, że mamy do czynienia z pomnikiem prawa międzynarodowego nie zwalnia jednak TK z wypełnienia jego konstytucyjnej roli - "sądu ostatniego słowa", którego powinnością jest obrona ustroju prawnego RP" - dodał Ziobro.

"GW" przypomina, że Konwencja gwarantuje obywatelom państw należących do Rady Europy wiele praw i wolności, na których straży stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Wskazuje, że Ziobro podważa konstytucyjność jednego z najważniejszych zapisów: prawa do rzetelnego procesu sądowego.