W czwartek Sejm większością głosów wybrał Karolinę Marię Bućko na przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Głosowało 439 posłów. "Za" było 244 posłów, przeciw było 192 posłów. Wstrzymało się 3 posłów.

W końcu marca br. rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii złożył prof. Błażej Kmieciak; pozostał jednak w składzie komisji.

Kandydatka demokratycznej większości

Sejm powołał adwokat Karolinę Bućko w skład komisji ds. pedofilii pod koniec listopada br.; kandydatka zyskała poparcie KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. W środę złożyła ślubowanie przed Sejmem.

Reklama

Kandydatura Karoliny Bućko zgłoszona została przez posłów z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi oraz PSL.

Kim jest mecenas Bućko?

Bućko ukończyła studia prawnicze na UAM w Poznaniu, ukończyła aplikację komorniczą, prokuratorską i adwokacką, a zawodowo prowadzi własną kancelarię adwokacką. Bućko wielokrotnie reprezentowała w sądzie ofiary przestępstw "przeciwko wolności seksualnej i obyczajności" oraz "innych przestępstw natury seksualnej". Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z przemocą domową, prowadzi szkolenia w tym obszarze o Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Zmiana prawa

W końcu lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów o komisji, która m.in. wprowadziła zmiany w jej funkcjonowaniu i ułatwienia w dostępie do dokumentów. Ostatecznie jednak nie wprowadzono możliwości kar nakładanych przez sąd za nieuzasadnione nieprzekazanie komisji żądanych przez nią informacji i dokumentów. Jak informowano wówczas, podstawowym celem nowelizacji jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję postępowania wyjaśniającego.

Autorka: Iga Leszczyńska