"Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10. (…) Demokratycznych emocji z pewnością nie zabraknie. Ważne dni dla Polskiej demokracji" – powiedział ogłaszając przerwę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Głosowanie nad wotum dla premiera Morawieckiego

Reklama

W poniedziałek 11 grudnia na godzinę 10:00 zaplanowane jest przedstawienie przez premiera Mateusza Morawieckiego programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Przewidziano wtedy 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Głosowanie nad wotum zaufania ma odbyć się o godzinie 15:00.

Drugi konstytucyjny krok

Po głosowaniu ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów w drugim konstytucyjnym kroku. Kandydatem na premiera KO, Polski 2050, PSL i Lewicy jest Donald Tusk. O godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu imiennym.

Wotum zaufania dla nowego premiera

We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl