W sondażu pt. "Cele rządu" ankietowanych zapytano, "jakimi sprawami przede wszystkim powinien zająć się rząd powołany przez nową koalicję".

28 proc. chce pozyskania pieniędzy z KPO

64 proc. ankietowanych uważa, że priorytetem nowego rządu powinna być poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. 38 proc. wskazało walkę z inflacją i łagodzenie jej skutków, 36 proc. - inwestycje w obronność i bezpieczeństwo, 34 proc. - utrzymanie transferów socjalnych, a 31 proc. - zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

Reklama

29 proc. respondentów odpowiedziało: "pozyskanie pieniędzy z KPO", 28 proc. chce w pierwszej kolejności rozliczenia rządów PiS, 28 proc. - złagodzenia prawa aborcyjnego, a 26 proc. - poprawy sytuacji przedsiębiorców.

Podwyżki w budżetówce, przegląd inwestycji

Zdaniem 17 proc. Rada Ministrów powinna zająć się przede wszystkim przeglądem stanu finansów publicznych. 17 proc. za najistotniejsze uważa podwyżki w sferze budżetowej, 17 proc. - przegląd wielkich inwestycji zapoczątkowanych przez rządy PiS, 17 proc. - zmiany w mediach publicznych, również 17 proc. - przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce. 7 proc. odpowiedziało "inne sprawy", a 3 proc. nie ma zdania.

Badanie zrealizowano w dniach 4-8 grudnia metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

autorka: Daria Porycka