W piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

„Ustawa reguluje szereg kwestii związanych z prawidłową realizacją ustawy budżetowej, w tym kwestie zapewnienie prawidłowego finansowania niektórych zadań państwa” – powiedziała w piątek podczas obrad senackiej komisji wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Podwyżki dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach

Reklama

Zwróciła uwagę na regulacje dotyczące 30-proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które mają zapewnić wzrost wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 1,5 tys. zł. Wiceminister dodała, że z tego powodu w ustawie znalazł się przepis, na mocy którego kwota bazowa dla nauczycieli początkujących zostaje zwiększona w dodatkowy sposób, „więc wszyscy nauczyciele początkujący będą mieli zapewnione podwyżki o 1,5 tys. zł”.

„Po raz pierwszy w budżecie zostały zarezerwowane środki na podwyżki dla nauczycieli przedszkolnych” – powiedziała Hanna Majszczyk. Wyjaśniła, że środki na płace dla tej grupy nauczycieli są zawarte w budżetach samorządów, więc „co do zasady nie uwzględnia się ich wynagrodzeń w subwencji oświatowej”. „Jednak tym razem w budżecie zaplanowano 2,3 mld zł na przejęcie podwyżek dla nauczycieli przedszkolnych. W efekcie rezerwa dla przedszkoli będzie o ponad 100 proc. wyższa niż rok wcześniej” – stwierdziła wiceminister.

Subwencja rozwojowa popłynie do samorządów

Wyjaśniła, że w ustawie zaplanowano „odmrożenie” subwencji rozwojowej, na co przeznaczono 3,2 mld zł. Wyjaśniła, że wcześniej tej części nie wypłacano i że w roku 2024 ma ona być dzielona w taki sposób, że w 60 proc. subwencja będzie dzielona z uwzględnieniem liczby mieszkańców, zaś w 40 proc. – z uwzględnieniem wpływów z PIT, liczonych na podstawie danych z 2021 r.

Skarbowe papiery wartościowe

Dodała, że zmiany w finansach samorządów zostały wprowadzone przez nowy rząd autopoprawką, poza tym w ustawie są rozwiązania, które „umożliwiają przekazanie skarbowych papierów wartościowych różnym podmiotom – uczelniom, Funduszowi Reprywatyzacji, PKP, poza tym jest możliwość przekazania papierów przedsiębiorstwom górniczym”.

„Chciałabym podkreślić, że to ma charakter fakultatywny i że uruchomienie przekazania tych papierów będzie zależeć do wielu czynników” – powiedziała wiceminister finansów. „Jest zapis umożliwiający przekazanie papierów wartościowych na polecenie premiera, w sytuacjach zagrażających funkcjonowaniu bezpieczeństwa państwa czy realizacji innych ważnych celów” – wskazała.

Przypomniała, że podobne rozwiązanie funkcjonowało w poprzednim roku, tyle że było umieszczone w ustawie budżetowej, jednak ze względu na zastrzeżenia legislacyjne „rząd zdecydował się umieścić je w ustawie okołobudżetowej”.

„W roku 2023 wartość papierów, jakie można było przekazać na polecenie premiera, wynosiła 15 mld zł, w roku 2024 będzie to do 12 mld zł” – wyjaśniła.

R-ki zamrożone

Hanna Majszczyk przypomniała, że ustawa przewiduje możliwość stosowania podwyższonych kwot bazowych dla funkcjonariuszy oraz że zamraża wynagrodzenia osób, które sprawują kierownicze stanowiska – tzw. R-ki, ze „wszystkim konsekwencjami dla innych osób, których wynagrodzenia są powiązane ze wskaźnikami ustalanymi dla tej grupy”.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła ustawę bez poprawek. Także bez poprawek została przyjęta nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

Ustawa związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zapisy ustawy okołobudżetowej w 2023 r., ustalające zasady wynagrodzeń sędziów. Efektem wyroku TK jest zmiana zasad wynagradzania sędziów w taki sposób, że ich płace rosną w większym stopniu, niż planowano wcześniej. Przyjęta przez senatorów ustawa dotyczy wynagrodzeń prokuratorów, jako że – jak wskazano w uzasadnieniu do przedłożenia – „dotychczas przyjmowane rozwiązania miały na celu jednakowe wynagradzanie sędziów, jak i prokuratorów”. W efekcie prokuratorzy również uzyskają podobny wzrost płac co sędziowie, zaś kwota na to przeznaczona to ponad 240 mln zł.

Obie ustawy trafią teraz pod obrady Senatu.

autor: Marek Siudaj