Z naszych informacji wynika, że koalicja rządząca planuje zmiany w ustawie z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408). Pierwsze z nich mają zacząć obowiązywać jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, planowanymi na 9 czerwca 2024 r. Pozostałe rozwiązania miałyby wejść w życie do kolejnych polskich wyborów parlamentarnych.

– Premier Donald Tusk powierzył mi zadanie opracowania korzystnych dla wyborców zmian w ordynacji wyborczej. W tym celu 25 stycznia 2024 r. została powołana sejmowa podkomisja stała ds. nowelizacji prawa wyborczego, której przewodniczę – potwierdza Mariusz Witczak, poseł KO i były członek Rady Służby Cywilnej.