Bazują oni na wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które już zapadły w sprawie polskich przepisów. Co prawda dotyczyły one poprzedniego stanu prawnego, ale wskazówki TSUE zachowały aktualność.

Opinie ekspertów co do obecnych przepisów są natomiast podzielone. Jedni uważają, że ich treść przemawia za stanowiskiem resortu finansów. Inni są zdania, że mogą one jednak okazać się niezgodne z unijną dyrektywą, gdyby znów miał to rozstrzygnąć TSUE.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ