Za uchwaleniem noweli głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 10 posłów Konfederacji.

Prace nad projektem tej nowelizacji zainicjowało Ministerstwo Sprawiedliwości, a zmiany posłom prezentował wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Reklama

Nowela wyłączy dokumenty sądowe i notarialne spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem odpowiednich wzorów. Oznacza to, że większość dokumentów wytwarzanych przez sądy i notariuszy nie będzie musiała być sporządzana na specjalnych blankietach. Chodzi m.in. o tytuły wykonawcze wydawane w sądach i odpisy prawomocnych orzeczeń.

Nowe przepisy obejmą też dokumenty wydawane na podstawie ustawy o broni i amunicji, a także książeczkę żeglarską. W noweli przewidziano trzyletni okres przejściowy ważności dotychczas wydawanych dokumentów, o których mowa w ustawie o broni. Z kolei okres przejściowy dotyczący książeczki żeglarskiej będzie obowiązywał do momentu wykorzystania obecnego nakładu blankietów, nie później jednak, niż do końca czerwca 2024 r.

Według autorów projektu tej regulacji coraz większa cyfryzacja w sądach pozwala na skuteczną weryfikację prawdziwości dokumentów w odpowiednich rejestrach oraz umożliwia zabezpieczenie ich przed fałszerstwem na poziomie elektronicznym.

Przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Nowela trafi teraz do Senatu.

Autorka: Agnieszka Ziemska