Jak wynika z planu posiedzeń sejmowych komisji na stronie Izby posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka poświęcone zaopiniowaniu tych poprawek przewidziano w najbliższy poniedziałek o godz. 16.00.

Najbliższe posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu od wtorku do czwartku

Z kolei najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane zostało w przyszłym tygodniu od wtorku do czwartku. Według wstępnego harmonogramu tego posiedzenia, do którego dotarła PAP, Sejm miałby rozpatrzyć senackie poprawki w środę.

Reklama

Nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym wraz z wniesionymi do niej 14 poprawkami Senat przyjął we wtorek. "Jesteśmy niezwykle radzi, że Senat wypełnił swą rolę i przywrócił konstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym" - mówił wtedy po głosowaniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br. Według jej autorów, posłów PiS, ustawa ta ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.

Zgodnie z nowelizacją w wersji uchwalonej w Sejmie sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Poprawki znacząco przekształcają nowelizację

Senackie poprawki znacząco przekształcają nowelizację - zakładają zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych - m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych - do Izby Karnej SN. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafiłyby także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Ponadto na mocy tych poprawek, orzeczenia wydane przez poprzedniczkę Izby Odpowiedzialności Zawodowej - Izbę Dyscyplinarną SN - uznano by za nieważne i pozbawione skutków prawnych, a toczące się postępowania wszczęte w tej izbie zostałyby umorzone. Poprawki zakładają też niezwłoczne przywrócenie do orzekania wszystkich sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną na uprzednio pełnione stanowiska.

Zgodnie z poprawkami, uprawnionymi do orzekania ws. tzw. testów bezstronności byliby wyłącznie sędziowie posiadający co najmniej siedmioletni staż pracy w SN, czyli powołani przed reformą przepisów dotyczących ukształtowania KRS. W poprawkach zaproponowano, żeby z wnioskiem o przeprowadzenie takiego testu mogli wystąpić też poszczególni sędziowie, a nie tylko składy sędziowskie.

"Podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości będę rekomendował odrzucenie poprawek Senatu" - zapowiadał w rozmowie z PAP przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS).

Natomiast minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk mówił po głosowaniu Senatu, że życzyłby sobie, żeby "w tej optymalnej formule Senat przyjął ustawę bez poprawek". "Jestem dobrej myśli, że Sejm podejmie w tej sprawie odpowiedzialną decyzję, czyli poprawki Senatu odrzuci" - dodawał.

autor: Marcin Jabłoński