"Wysoki poziom stóp procentowych NBP nadal działa antyinflacyjnie, a siła oddziaływania rośnie. Jeśli chodzi o przyszłe decyzje NBP, to wszystko zależy od tego, co będzie się działo z inflacją i koniunkturą. Mam nadzieję, że proces obniżania inflacji będzie postępował i bardzo szybko, jeszcze w ostatnim kwartale tego roku możliwe będą obniżki stóp, które ulżą zadłużonym kredytobiorcom oraz będą wspierać wzrost gospodarczy. Będzie to możliwe jedynie i tylko wtedy, gdy będziemy mieli pewność inflacja będzie opanowana i spada w kierunku celu inflacyjnego NBP" - powiedział Glapiński w wystąpieniu wideo związanym z przyznaniem nagrody za konsekwentne dbanie o wartość polskiego pieniądza, przyznanej przez Telewizję Republika.

Inflacja wyraźnie się obniża

Podkreślił, że "inflacja wyraźnie obniża się i zgodnie z naszymi prognozami wyraźnie spadnie do końca roku".

Reklama

"Inflacja w Polsce spada i będzie spadać, co wynika z wygasania wcześniejszych globalnych szoków oraz ze światowej dekoniunktury, a także polityki pieniężnej NBP. […] Oczekujemy, że ze względu na spadek inflacji zagranicą, obniży się dynamika cen importowanych towarów, usług czy komponentów do produkcji" - dodał.

"Dezinflacji będzie w Polsce będzie sprzyjać również spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej. Mamy osłabioną koniunkturę globalną i krajową oraz obniżanie się inflacji. To wskazuje, że nasze decyzje były słuszne. Po bardzo silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej wstrzymaliśmy cykl podwyżek, by nie wpędzić polskiej gospodarki w głęboką recesję i nie sprowadzić na społeczeństwo polskie wysokiego bezrobocia. Wybraliśmy ścieżkę stopniowej dezinflacji" - wyjaśnił prezes banku centralnego.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021

Podczas konferencji prasowej wcześniej w maju Glapiński powiedział, że "mógłby zgodzić się" z opinią niektórych członków RPP, według których pod koniec roku, czy w ostatnim kwartale, może pojawić się sytuacja umożliwiająca obniżanie stóp procentowych, ale podkreślił, że "nie ma co podnosić" tego tematu, bo obecnie jest to daleko przedwczesne.

Wcześniej podczas konferencji prezes NBP powiedział, że RPP nie kończy cyklu podwyżek stóp procentowych i jest gotowa, w razie potrzeby, do reakcji zarówno w jedną, jak i w drugą stronę odnośnie poziomu stóp. Wskazał też, że Rada zachowuje nastawienie "wait and see", ale nie można wykluczyć, że pod koniec roku pojawi się możliwość obniżki stóp procentowych.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.