Term-sheet – jest to jeden z pierwszych dokumentów, który podpisywany jest w przypadku potencjalnej transakcji inwestycyjnej. Term-sheet określa warunki brzegowe potencjalnej transakcji inwestycyjnej i stanowi bazę do dalszych negocjacji oraz przygotowania umowy inwestycyjnej.

Term-sheet jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi wiążącej umowy pod względem prawnym.

Term-sheet zazwyczaj inicjowany jest przez inwestora. Podpisanie Term-sheet oznacza, że Inwestor jest zainteresowany spółką i zamierza przeprowadzić formalne due diligence.

Zobacz też: