"Uzasadnieniem tych wniosków będzie obawa matactwa" - przekazał prok. Nowak. Jak powiedział, wnioski te będą dotyczyły dwojga urzędników - dyrektora i zastępcy dyrektora z MS oraz beneficjenta Funduszu Sprawiedliwości.

Jednocześnie rzecznik prasowy PK przekazał, że "całość tego materiału, już dotychczas obszernego, uzupełnionego o bardzo obszerny materiał we wtorek i środę, będzie analizowana pod kątem uchylenia immunitetu politykom".

Przedstawiając okoliczności sprawy prok. Nowak wskazał, że "w dokumentacji poświadczano nieprawdę, co do tego, że spełniono warunki formalne do uzyskania tych pieniędzy i to robili ci urzędnicy, jak również w sposób świadomy podwyższano ocenę dotyczącą kwestii merytorycznych w taki sposób, żeby na papierze ten podmiot spełniał te wymagania merytoryczne niezbędne do uzyskania tych pieniędzy".

"Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, jedna osoba złożyła wyjaśnienia, które de facto potwierdzają treść tych zarzutów" - powiedział prokurator.

Reklama