Dotacje z programu Interreg NEXT Polska-Ukraina dla pogranicza

O tym, kto dostanie dotacje zdecydował Komitet Monitorujący unijny program Interreg NEXT Polska-Ukraina. Nabór wniosków rozpoczął się w połowie ubiegłego roku. W piątek o wynikach konkursu poinformował podczas konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski.

„Na polsko-ukraińskie pogranicze trafi prawie 82 mln euro. Te pieniądze wesprą samorządy lokalne, służby ratownicze, uczelnie i organizacje pozarządowe, żeby mogły jeszcze pełniej zadbać o bezpieczeństwo w przygranicznych regionach Polski i Ukrainy. Pozwolą też zadbać o poprawę jakości środowiska w tym rejonie” – powiedział Wojnarowski. Posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się w Krośnie.

Reklama

Priorytety inwestycyjne programu związane ze środowiskiem i bezpieczeństwem

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest instytucją, która zarządza programem. Czekało na projekty dotyczące łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, zwiększenia dostępu do dobrej jakości wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności oraz redukcji wszelkich rodzajów zanieczyszczeń.

Kryteria przyznawania środków finansowych dla regionów pogranicznych

Po pieniądze z programu mogły sięgnąć samorządy i organizacje z województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i części mazowieckiego oraz zachodnie obwody Ukrainy: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankowski. Maksymalna kwota finansowego wsparcia wynosiła 90 proc. kosztów inwestycji, ale nie mogła przekroczyć 2,5 mln euro.

Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na Podkarpaciu

Tylko na Podkarpacie trafi ponad 11 mln euro. Gminy bieszczadzkie starały się przede wszystkim o pieniądze na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wspólny projekt o wartości ponad 2 mln 263 tys. euro zgłosiła Solina i ukraińska Schodnica. Po polskiej stronie granicy powstanie 6 km sieci kanalizacji, a po ukraińskiej 4 km wodociągu. Solina dostanie 1 mln 300 tys. euro, a Schodnica - 936 tys. euro.

Korzyści ekologiczne z realizacji projektów transgranicznych

„Przyroda Karpat zyskuje na tych inwestycjach. I o to w tych projektach chodzi, abyśmy wspólnie rozwiązywali problemy pogranicza, a przyroda nie zna granic” – powiedziała kierownik rzeszowskiego oddziału Programu Alicja Wosik-Majewska.

Ogólna wartość budżetu programu Interreg NEXT Polska-Ukraina

Komisja Europejska przyjęła program Interreg NEXT Polska-Ukraina pod koniec 2022 roku. Jego budżet to 235,9 mln euro. (PAP)

autorka: Agnieszka Lipska