Zgodnie z Kodeksem wyborczym kandydaci z zarzutami nie tracą prawa wybieralności do momentu skazania prawomocnym wyrokiem. Przedstawiciele komitetu wyborczego, z którego startuje dotychczasowy radny, w przesłanym PAP oświadczeniu wyrazili całkowite zaskoczenie, zaszokowanie sytuacją i oczekiwanie niezwłocznego wyjaśnienia sprawy.

Śledczy nie mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji

Jak przekazał PAP w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Wiśniewski, Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w sprawie o przestępstwo z art. 202 par. 4 a kk. (kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - PAP).

Reklama

„W sprawie tej zarzuty przedstawione zostały Michałowi J., z którym zostały wykonane czynności procesowe. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia II Wydział Karny postanowieniem z 17 marca 2024 r. (…) zastosował wobec Michała J. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, tj. do 13 czerwca 2024 r.” - podał prok. Kowalski.

Rzecznik krakowskiej prokuratury zastrzegł, że z uwagi na charakter sprawy i dobro jej dalszego biegu śledczy nie mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Nie może kandydować jedynie osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu

PAP poprosiła o komentarz komitet wyborczy, z którego o ponowny wybór stara się Michał J. „Zatrzymanie jednego z kandydatów na radnego jest dla nas całkowitym zaskoczeniem. Treść zarzutów, o których dowiadujemy się z zapytania prasowego oraz termin ich upublicznienia na kilka dni przed wyborami są dla nas szokujące. Oczekujemy, że właściwe służby niezwłocznie wyjaśnią tę sprawę” - napisali przedstawiciele KWW Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza.

W środę po południu nazwisko Michała J. widniało w rejestrze kandydatów do rady miasta Gliwice. Radny startuje w tamtejszym okręgu nr 2, z trzeciego miejsca na liście swego komitetu.

Zgodnie z art. 11 par. 2 p. 1 Kodeksu wyborczego, nie ma prawa wybieralności (nie może kandydować) jedynie osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, do czasu wymazania z ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.(PAP)

Autorzy: Mateusz Babak, Rafał Grzyb