Pismo zostało złożone w toczącym się przed TK postępowaniu wszczętym na wniosek KRS, a dotyczącym nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych z lutego 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 149). Rada zaskarżyła zawarte w nim przepisy, zgodnie z którymi o wyłączeniu tzw. neosędziów nie mogą już decydować inni neosędziowie. Jak tłumaczyła, było to konieczne m.in. dlatego, że regulacje te wprowadziły nową, nieznaną ustawie regulację przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis).

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »