Jak wyjaśniono w komunikacie, podwyżka jest możliwa dzięki dobrej kondycji założonego przez Alfreda Nobla funduszu, którym zarządza fundacja. Kapitał jest pomnażany poprzez m.in. obligacje oraz inwestycje na giełdach papierów wartościowych.

Olga Tokarczuk w 2019 roku otrzymała 9 mln koron

Na decyzję wpływ miała jednak inflacja oraz niska wartość korony szwedzkiej wobec euro oraz dolara. W przeliczeniu na te waluty tegoroczni nobliści mogliby otrzymać mniej pieniędzy niż ich poprzednicy.

Reklama

W przeszłości Fundacja Noblowska kilkukrotnie zmieniała wartość Nagrody Nobla. W 2012 roku kryzys finansowy w UE przyczynił się do zmniejszenia funduszu Fundacji Noblowskiej i konieczności zmniejszenia kwoty nagrody z 10 mln koron do 8 mln koron. Laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk w 2019 roku otrzymała 9 mln koron.

Nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla zostaną ogłoszone w dniach 2-9 października w Sztokholmie (z medycyny, fizyki, chemii, literatury, ekonomii) oraz Oslo (Pokojowa Nagroda Nobla).

Nagroda Nobla to również złoty medal noblowski oraz kaligrafowany dyplom.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk