Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Mogą otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu. Wydaje się to zaskakującym krokiem, zwłaszcza po zapowiedziach ministra edukacji Przemysława Czarnka na łamach DGP (nr 91/2022): „Najchętniej doprowadziłbym do sytuacji, by do szkoły nie miała wstępu żadna organizacja pozarządowa. Skoro mówimy o tym, że dzieci są przeładowane materiałami, to gdzie tu jeszcze miejsce na dodatkowe zajęcia?”.
Program składa się z trzech modułów: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”. Na dofinansowanie projektów resort przeznaczy do końca roku 10 mln zł (90 proc. dotacja, 10 proc. wkład finansowy własny). W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie od 20 do 250 tys. zł. Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 31 lipca 2022 r. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu oraz trzy w ramach całego programu. W zgłoszeniu, poza opisem projektu, podaje też informacje o swoim doświadczeniu i kadrze. W elektronicznym systemie naboru wniosków zarejestrowało się już ponad 300 podmiotów – podał resortu edukacji.
Reklama
– To pierwszy tak szeroki program w historii obszaru oświaty i wychowania skierowany do podmiotów wspierających system oświaty, w szczególności organizacji pozarządowych. Pozwala na przedstawienie przez te podmioty swoich pomysłów, które po ocenie ekspertów mają szansę uzyskać dofinansowanie – opisuje Adrianna Całus, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dodaje, że założenia programu mają zachęcać do składania „oryginalnych, autorskich projektów”, a „szeroki zakres działań przewidziany w ramach programu ma na celu nieograniczanie potencjalnych pomysłów”.