Co nie jest akceptowane na egzaminie maturalnym? Przede wszystkim ściąganie. Oszukiwanie na maturze grozi unieważnieniem egzaminu ucznia, co oznacza niezdanie matury. Jeśli uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu podczas pisania egzaminu z przedmiotu nieobowiązkowego, otrzymuje 0 punktów w tej rubryce na świadectwie maturalnym. Ponadto maturzysta może zostać ukarany za zakłócanie przebiegu egzaminu, co zwykle skutkuje unieważnieniem jego pracy.

Należy również zaznaczyć, że uczeń, którego egzamin został unieważniony, nie będzie mógł podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu tego samego roku. Musi poczekać do kolejnego roku, aby to zrobić. Oznacza to, że będzie musiał czekać aż rok, aby mieć kolejną możliwość zdania egzaminu dojrzałości.

Chodzenie po sali, rozmowy

Reklama

W trakcie egzaminu maturalnego zabronione jest również chodzenie po sali, rozmawianie lub jakiekolwiek inne zachowanie, które mogłoby utrudniać innym zdającym pisanie.

Czy można wyjść do toalety?

To jedna z niewielu sytuacji, w których uczeń może opuścić salę egzaminacyjną. Maturzysta sygnalizuje potrzebę skorzystania z toalety poprzez podniesienie ręki, po czym zostaje odprowadzony tam przez jednego z członków komisji nadzorujących egzamin.

Komórka, jedzenie i amulety zabronione

Na egzamin maturalny nie wolno przynosić telefonów ani żadnego innego urządzenia elektronicznego i z nich korzystać. Zabronione jest również przynoszenie ze sobą figurek lub amuletów szczęścia, a także jedzenia i napojów innych niż woda.

Otwieranie arkuszy egzaminacyjnych przed czasem

Otwieranie arkuszy przed ustalonym czasem jest również zabronione, czyli przed godziną 9:00 lub 14:00, w zależności od rozpoczęcia egzaminu. W 2023 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) po raz pierwszy zastosowała dodatkowe środki bezpieczeństwa, które miały zapobiec ewentualnym wyciekom informacji: do losowo wybranych kopert dodawano nadajniki, które informowały CKE w przypadku otwarcia koperty przed wyznaczonym czasem.

Wychodzenie wcześniej z sali - tylko pod pewnymi warunkami

Uczniowie zastanawiają się również, czy mogą opuścić salę egzaminacyjną przed zakończeniem egzaminu? Jest to możliwe. Maturzysta, który skończył już egzamin, zgłasza się, wówczas jedna z osób nadzorujących sprawdza, czy odpowiedzi zostały poprawnie przeniesione do klucza odpowiedzi, a następnie zabezpiecza egzamin. Istnieją jednak określone warunki opuszczania sali egzaminacyjnej:

  • Uczniowie mogą opuścić salę nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu egzaminu.
  • W ciągu ostatnich 15 minut egzaminu opuszczenie sali nie jest już dozwolone. Wówczas należy zaczekać do końca.
  • Przed zgłoszeniem chęci opuszczenia sali, należy zamknąć arkusz egzaminacyjny i położyć go na brzegu ławki.

Co trzeba mieć ze sobą na maturze?

Każdy maturzysta powinien mieć przy sobie:

  • Dokument tożsamości, czyli dowód osobisty. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest okazanie aktualnego dokumentu z fotograficznym wizerunkiem. Bez niego nie zostanie się dopuszczonym do egzaminu.
  • Długopis z czarnym wkładem. Zaleca się zabranie kilku długopisów, aby mieć zapasowy w przypadku wypisania się jednego z nich.

To możesz mieć przy sobie na maturze

Co jeszcze warto i można mieć przy sobie na egzaminie maturalnym? Butelkę wody (zaleca się, aby była bez etykiety), chusteczki higieniczne (bez opakowania), oraz ołówek (przydatny do robienia notatek lub zaznaczania istotnych fragmentów w tekście. Warto mieć przynajmniej dwa).

Kalkulator, lupa, słownik, cyrkiel, linijka

Na maturę z matematyki, biologii i geografii można zabrać kalkulator prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie najprostszych obliczeń (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie). Przynoszenie sprzętu umożliwiającego wykonanie bardziej złożonych obliczeń jest zakazane. Niektórzy uczniowie zastanawiają się, czy mogą zabrać na egzamin kalkulator o nietypowym kształcie, na przykład w formie serduszka. Takie rozwiązanie jest dozwolone. Ponadto, na maturze z matematyki można również korzystać z cyrkla i linijki.

Wyjątkiem jest matura z fizyki, gdzie dopuszczalne jest korzystanie z kalkulatora naukowego (dotyczy to tylko dla formuły 2023. Osoby przystępujące do formuł 2015 mogą używać jedynie prostego kalkulatora). Natomiast na egzaminie z geografii, historii, historii sztuki i historii muzyki dopuszcza się używanie lupy. Na niektóre egzaminy można też wnieść słownik.