W opublikowanym w czwartek "Tygodniku Gospodarczym PIE" Instytut poinformował, że na prawie 80 mln osób zatrudnionych w UE w branży naukowo-technologicznej w 2023 roku 52 proc. stanowiły kobiety.

Panie zdominowały polski sektor naukowo-badawczy

Reklama

"Według danych Eurostatu, które podawane są dla tzw. makroregionów UE, Polska jest jednym z państw o najwyższym odsetku kobiet w branży naukowo-technologicznej" - podał PIE. Dodał jednocześnie, że w trzech polskich makroregionach odsetek kobiet w sektorze przekroczył 58 proc. Chodzi o makroregiony: centralny (województwa łódzkie i świętokrzyskie), gdzie było to 60,59 proc.; wschodni (województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie) - 59,70 proc. oraz północny (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) - 59,58 proc.

Europejki ze wschodu częściej wybierają karierę naukowo-techniczną

Wśród innych regionów UE o tak wysokim odsetku wymieniono m.in.: Litwę, Łotwę czy Estonię. Z kolei wśród regionów z najmniejszym odsetkiem kobiet wskazano Maltę oraz Włochy - w obu tych krajach było to mniej niż 50 proc. Dla porównania, w makroregionie mazowieckim z najniższym wynikiem w skali Polski, odsetek ten wynosi 54,97 proc.

Dlaczego naukowczynie z Europy Wschodniej wybierają kierunki techniczne?

Według przywołanych przez autorów badań, na liczbę kobiet w sektorze naukowo-technologicznym w Europie Wschodniej wpływ miała ideologia komunistyczna; we Wschodnich Niemczech również zaobserwowano wyższy odsetek kobiet niż w Niemczech Zachodnich. Na większy odsetek kobiet w sektorze naukowo-technologicznym na terenach dawnych krajów bloku wschodniego wpłynęły również takie czynniki jak: inne wzorce społeczne płci, zachęcanie kobiet do wybierania kariery inżynierskiej oraz większe wsparcie w godzeniu opieki nad dzieckiem i pracy zawodowej.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Zajmuje się makroekonomią, energetyką i klimatem, handlem zagranicznym, prognozami gospodarczymi, gospodarką cyfrową i ekonomią behawioralną. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. (PAP)

grg/ pad/