Poniżej przybliżymy, kto może używać fajerwerków, jakie są zasady bezpieczeństwa oraz jakie kary grożą za niewłaściwe obchodzenie się z pirotechniką.

Fajerwerki: Kto może kupić?

Prawo polskie jasno stanowi, że sprzedaż fajerwerków osobom poniżej 18. roku życia jest przestępstwem. Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku nabywcy. Naruszenie tych zasad może skutkować karą grzywny, a nawet pozbawieniem wolności do 2 lat.

Reklama

Fajerwerki: Zasady bezpieczeństwa

Podczas świętowania sylwestra należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Straż pożarna ostrzega, że nieprawidłowe używanie petard może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, w tym utraty wzroku czy palców. Ważne jest, aby używać fajerwerków zgodnie z instrukcją, a także kupować je tylko u sprawdzonych sprzedawców.

Dodatkowo fajerwerki powinny być odpalane wyłącznie przez osoby pełnoletnie i w odpowiednich warunkach, z dala od obiektów łatwopalnych i w miejscach do tego wyznaczonych. Nigdy nie powinno się pozwalać dzieciom na zabawę fajerwerkami bez stałej opieki dorosłych.

Warto wiedzieć, że istnieje szereg miejsc, gdzie używanie fajerwerków jest absolutnie zabronione. Zarówno przepisy, jak i zdrowy rozsądek nakazują unikać wykorzystywania tych wyrobów w zamkniętych pomieszczeniach czy w otoczeniu obiektów, które mogą ulec zapaleniu. Wśród takich miejsc wymienić można rejony o gęstej roślinności, obszary przy zakładach przemysłowych, tereny stacji benzynowych czy nawet mieszkania (w tym balkony i tarasy).

Czasowe ramy używania fajerwerków

Przed 31 grudnia prezentacje fajerwerków mogą odbywać się tylko na prywatnych terenach i to wyłącznie za zgodą odpowiednich władz. Właściwe organy, takie jak wójt, burmistrz czy prezydent miasta, wydają zezwolenia na korzystanie z materiałów pirotechnicznych.

Istnieją tylko dwa dni w roku, kiedy legalnie wolno używać petard. Chociaż przepisy lokalne mogą różnić się w określaniu szczegółowych ram czasowych, w Polsce powszechnie zaakceptowanym okresem jest właśnie sylwester (31 grudnia) i Nowy Rok (1 stycznia). Wyjątkiem od tych ograniczeń są profesjonalne pokazy pirotechniczne, które nie podlegają takim restrykcjom.

Dokładne ramy czasowe używania fajerwerków nie są jednoznacznie określone, dlatego warto pamiętać o używaniu ich z rozsądkiem mimo to, że pojęcie ciszy nocnej nie jest uregulowane prawnie (choć utarło się, że obowiązuje między godziną 22:00 a 06:00).

Fajerwerki: Konsekwencje złamania przepisów

Użycie fajerwerków poza wyznaczonymi ramami czasowymi może skutkować mandatem w wysokości 500 zł. Dodatkowo, niezależnie od okresu, za zakłócanie spokoju i porządku publicznego grozi mandat lub grzywna do 5 tysięcy zł. Należy również pamiętać, że odpalanie petard w stanie nietrzeźwości lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych jest prawnie zabronione.

Nie można także zapominać o wpływie fajerwerków na zwierzęta. Wysoki poziom hałasu wywołanego przez petardy jest dla nich bardzo stresujący. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, znęcanie się nad nimi i świadome zadawanie im bólu jest karalne, a w przypadku szczególnego okrucieństwa, sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności.

Fajerwerki: Podsumowanie

Zamiast wydawać pieniądze na fajerwerki, lepiej kup karmę dla psów i kotów z pobliskiego schroniska. Może nie zapewni ci to spektakularnych błysków na niebie, ale za to - dużo cenniejszy błysk w oczach bezdomnych zwierząt.