Według Europejskiego Barometru Zakwaterowania z 2024 r oddziaływania zmian klimatu na biznes najbardziej obawiają się hotelarze w krajach nordyckich i w Holandii. Duże obawy mają też przedsiębiorcy z branży hotelarskiej w Europie Południowej, która w ostatnich latach mocno ucierpiała z powodu suszy i pożarów lasów.

W całej Europie najwyższy poziom zaniepokojenia wykazała Portugalia, gdzie aż 59 proc. respondentów spodziewało się w najbliższej przyszłości poważnych skutków zmiany klimatu.

Mniejsze obawy mieli hotelarze z państw alpejskich: Szwajcarii (38 proc.), Francji (37 proc.)i Austrii (30 proc.).

Natomiast najmniej zmian klimatu obawia się branża hotelarska w Niemczech, gdzie tylko 24 proc. respondentów wyraziło obawę, że zmiany klimatyczne będą miały duży lub bardzo duży wpływ na ich działalność w najbliższych latach.

Reklama
ikona lupy />
Odsetek hotelarzy, którzy obawiają się, że w najbliższych latach zmiany klimatu wpłyną na ich działalność / statista.com