Nagranie z udziałem szefa resortu zdrowia, który uczestniczy w Grenoble we Francji w nieformalnym spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej, wyemitowano w Warszawie podczas XVI Forum Organizacji Pacjentów.

"Od samego początku mojego pobytu w ministerstwie akcentuję i podkreślam rolę spojrzenia pacjenta, +optyki pacjenckiej+, na zmiany systemowe w ochronie zdrowia" – powiedział minister.

Zapewnił, że rozwiązania systemowe opracowywane w resorcie uwzględniają to spojrzenie. Wskazał w tym kontekście m.in. ustawę o jakości, która ma - obok wskaźników klinicznych czy efektywności zarządzania - wprowadzić perspektywę pacjenta uwzględniającą jego oceny np. dotyczące pobytu w szpitalu.

"Chodzi o bardzo wiele wymiarów – m.in. o to, czy realizowane jest prawo pacjenta do bycia poinformowanym o tym, w jaki sposób prowadzona jest terapia; czy pacjent jest traktowany z poszanowaniem jego godności" – wskazał minister. Wyjaśniał, że chodzi też np. o warunki leczenia, wyżywienie czy czystość.

Reklama

"Oprócz ustawy o jakości, przygotowaliśmy też rozwiązania, które mają na celu zwiększenie dostępności leczenia i zracjonalizowanie sieci szpitali. Tutaj też przyświecała nam perspektywa pacjenta, to by można było oceniać skuteczność działania szpitalnictwa z punktu widzenia pacjenta" – dodał.

Wyjaśniał, że poprawa funkcjonowania szpitalnictwa ma dotyczyć ma m.in. lepszej dostępności. "Chcemy zlikwidować sytuacje w których szpitale ze sobą konkurują – nie ma miejsca na konkurencję, jest miejsce na kompleksowe, komplementarne usługi, by pacjent korzystał z usług, które są mu potrzebna, a nie tych, które są opłacalne z punktu widzenia finansowego" – zaznaczył szef MZ.

Minister Niedzielski zapowiedział, że w resorcie powołana zostanie specjalna rada organizacji pacjenckich – "ciało, które będzie mogło doradzać, pomagać uwzględniać w dyskusji o zmianach systemowych, nie tylko punkt widzenia klinicystów czy specjalistów od zdrowia publicznego, ale także pacjentów".

Forum Organizacji Pacjentów organizowane jest z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 r. W roku 2022 ze względu na ograniczenia covidowe Forum odbywa się w trybie hybrydowym.