Władze umieściły oba preparaty na liście leków zatwierdzonych przez Therapeutic Goods Administration. Niektórzy naukowcy w Australii byli zaskoczeni tym posunięciem, które zostało ogłoszone w lutym, ale weszło w życie w sobotę 1 lipca.

Zdrowie psychiczne oporne w leczeniu

Chris Langmead, zastępca dyrektora Neuromedicines Discovery Center w Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, powiedział, że w ciągu ostatnich 50 lat poczyniono bardzo niewiele postępów w leczeniu uporczywych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Reklama

Wielu ekspertów medycznych w Australii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach ostrzega jednak, że potrzebne są dalsze badania nad skutecznością leków i zakresem ryzyka związanego z psychodelikami, które mogą powodować halucynacje.

Przedwczesna decyzja?

Dr Paul Liknaitzky, szef Clinical Psychedelic Lab na Uniwersytecie Monash, powiedział: „Istnieją obawy, że dowody pozostają niewystarczające, a przejście do wykorzystania klinicznego jest przedwczesne; (...) że formalny nadzór nad szkoleniem, leczeniem i wynikami pacjentów będzie minimalny lub będzie opierał się na błędnych informacjach”.

Zwrócił też uwagę, że leki będą drogie w Australii; cykl leczenia może kosztować jednego pacjenta np. około 10 tys. dolarów australijskich.

Jak zauważa dr Liknaitzky, „jest ekscytacja postępem w polityce narkotykowej – perspektywą zaoferowania pacjentom bardziej odpowiedniego i dostosowanego leczenia bez ograniczeń narzuconych przez badania kliniczne i sztywne przepisy”.

wr/ mms/