Wymogi dotyczące tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że nie wszystkie tusze trafiające na rynek europejski mają zastosowanie do tatuażu i makijażu permanentnego u ludzi.

Preparaty przeznaczone do tego celu powinny być oznaczone etykietą zawierającą informacje o: numerze partii, wykazie wszystkich składników, instrukcję bezpieczeństwa na potrzeby używania.

Reklama

Jeśli wynika to ze składu produktu, to również informacje o: zawartości regulatorów pH, obecności związków niklu („Zawiera nikiel. Może powodować reakcje alergiczne”), obecności związków chromu (VI): („Zawiera chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne”).

Wymogi etykietowania tuszy w Polsce

"Informacje muszą być wyraźnie widoczne, czytelne i oznakowane w nieusuwalny sposób. W Polsce informacje o substancjach i mieszaninach wprowadzanych do obrotu podaje się w języku polskim" - podkreślono w komunikacie GIS.

Przed wykonaniem tatuażu tatuator powinien poinformować klienta o informacjach umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania.

4 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. odnoszące się do substancji wchodzących w skład mieszanin do tatuażu lub makijażu permanentnego. Regulacja nałożyła szereg ograniczeń na substancje, które znajdowały zastosowanie przy produkcji tuszy, i które mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

"Celem wprowadzonych ograniczeń nie jest zakazanie tatuowania, tylko zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom tatuującym się, wykonującym makijaż permanentny, jak i pracownikom branży" - podano w informacji GIS. (PAP)

Autorka: Anita Karwowska