Cytowany w środę przez portal 20 Minutos raport Ministerstwa Finansów i Służby Publicznej Hiszpanii dowodzi, że spośród 3,8 mln domów sprzedanych w kraju w latach 2008-2020 prawie 1,7 mln trafiło do firm posiadających co najmniej osiem obiektów mieszkalnych.

Resort odnotował jednak, że udział takich firm w rynku sprzedaży mieszkań sukcesywnie spada. O ile w 2008 roku, czyli na początku kryzysu finansowego, spółki posiadające co najmniej osiem nieruchomości były odpowiedzialne za 52 proc. wszystkich transakcji kupna domów, to w 2020 roku odsetek ten wyniósł niespełna 45 proc.

Z prowadzonego przez rząd Hiszpanii rejestru nieruchomości wynika, że kryzys finansowy doprowadził do drastycznego spadku liczby nabywanych w tym kraju mieszkań. O ile w 2008 roku sprzedano ich 776,8 tys., to już w 2017 roku niespełna 120 tys.

W 2020 roku w Hiszpanii sprzedano łącznie 415 tys. domów, czyli o 17,7 proc. mniej w stosunku do 2019 roku, czyli ostatniego roku przed pandemią Covid-19.