Projekt uchwały ma na celu zmianę uchwały nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie", zmienionej uchwałą nr 165/2017 Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r., uchwałą nr 55/2018 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2018 r. oraz uchwałą nr 17/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. "Celem zmiany ww. uchwały jest uaktualnienie warunków finansowych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających budowę w latach 2016–2026 stałej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz utworzenie wystawy stałej" - napisano w projekcie zamieszczonym w czwartek na stronie KPRM.

Wydłużenie terminu

Jak podkreślono, na wydłużenie terminu budowy nowej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie złożyło się kilka czynników. "Do wskazywanych przy wcześniejszych zmianach programu wieloletniego +Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie+, zwanego dalej +Programem+, okoliczności wpływających na wydłużenie okresu realizacji inwestycji należy dodać wybuch wojny w Ukrainie, który wywołał kolejne zakłócenie funkcjonowania rynku usług budowlanych oraz dostaw towarów, jak również wzrost cen związany z inflacją. Pandemia COVID-19 oddziałuje na funkcjonowanie zarówno rynku krajowego jak i zagranicznych. Konsekwencją tego są opóźnienia w realizacji budynku jak i wystawy stałej" - wyjaśniono.

Reklama

"W związku z przedłużeniem czasu realizacji inwestycji została wynegocjowana i podpisana z Generalnym Wykonawcą budynku – Budimex S.A. - ugoda, której zobowiązania finansowe zostały uwzględnione w propozycjach zmian programu. W przypadku realizacji procesu budowy wystawy stałej brak ofert w ogłoszonym przez muzeum przetargu na wybór wykonawcy wystawy stałej był konsekwencją niepewnej sytuacji na rynku. Przetarg zatem został ponowiony. Nadal niestabilna sytuacja ekonomiczna i geopolityczna wpływa silnie na wyceny ryzyka ponoszonego przez wykonawców szczególnie istotnych przy tak ogromnym projekcie jak wystawa stała. Stawia to Muzeum Historii Polski w Warszawie przed koniecznością podjęcia nowych środków formalnych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwana dalej +PZP+, dla zapewnienia wyboru wykonawcy, ale też uzyskania najlepszej oferty" - wskazano.

Kiedy generalny wykonawca wejdzie na budowę?

Wydłuża to - jak zaznaczono - czas wejścia na budowę generalnego wykonawcy wystawy stałej i jednocześnie utrudnia precyzyjne określenie daty rozpoczęcia budowy wystawy. "Czas realizacji wystawy przyjęty dla tego projektu w pierwszym postępowaniu przetargowym to 30 miesięcy budowy. Potrzeba wprowadzenia zmian do ww. uchwały spowodowana jest koniecznością zapewnienia płynnego finansowania tej inwestycji do roku 2026, zgodnie ze zmienionym harmonogramem wielkości środków na poszczególne lata, wynikającym ze zmiany kosztów wykonania budynku i kosztów wystawy oraz czasu potrzebnego na ich realizację" - napisano w projekcie.

Zakres proponowanych zmian w przedmiotowym projekcie uchwały obejmuje m.in.: przedłużenie okresu realizacji Programu do 2026 r., uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2020 r. w kwocie 1 510 018,46 zł – do wykorzystania w latach 2023–2026, uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2021 r. w kwocie 90 135 058,82 zł – do wykorzystania w latach 2023–2026 oraz uwzględnienie środków niewykorzystanych w 2022 r. w kwocie 130 296 952,29 zł – do wykorzystania w latach 2023–2026.

Finansowanie

Program ma być finansowany ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 757 270 000 zł w okresie 11 lat, a finansowanie w kolejnych latach zakłada następujący podział: 2016 r. – 10 864 000 zł; 2017 r. – 21 613 000 zł; 2018 r. – 74 897 000 zł; 2019 r. – 69 396 000 zł; 2020 r. – 55 849 000 zł; 2021 r. – 57 850 000 zł; 2022 r. – 137 807 000 zł; 2023 r. – 107 053 000 zł; 2024 r. – 107 458 000 zł; 2025 r. – 85 983 000 zł; 2026 r. – 28 500 000 zł.

Jak dodano w projekcie, organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to MKiDN. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM to MKiDN, zaś jako planowany termin przyjęcia projektu przez RM wskazano II kwartał 2023 r. (PAP)