Porównując ceny z 2010 roku do cen z II kw. 2011 r. widać, że ceny domów i czynsze w UE podążały podobnymi ścieżkami, ale od II kw. 2011 ścieżki te znacznie się rozeszły. Podczas gdy czynsze za wynajem przez cały okres do II kwartału 2021 r. rosły w dość umiarkowanym tempie, zbliżonym do lat poprzednich, to ceny mieszkań ulegały znacznym wahaniom, a w ostatnich latach wręcz poszybowały w górę.

Po gwałtownym spadku między drugim kwartałem 2011 r., a pierwszym kwartałem 2013 r., ceny domów pozostały mniej więcej stabilne w latach 2013-2014. Następnie nastąpił gwałtowny wzrost na początku 2015 r. Od tego momentu ceny mieszkań rosły w znacznie szybszym tempie niż czynsze.

Reklama

W okresie od 2010 r. do drugiego kwartału 2021 r. czynsze wzrosły o 16 proc., podczas gdy w tym samym czasie mieszkania podrożały o 34 proc. - podał Eurostat.

Porównując II kwartał 2021 r. z 2010 r. ceny mieszkań wzrosły znacznie bardziej niż czynsze w 18 państwach członkowskich UE, w tym także i w Polsce. Ceny nieruchomości zwiększyły się w 23 krajach UE, a spadły w czterech, przy czym najwyższy wzrost odnotowano w Estonii (+133 proc.), Luksemburgu (+111 proc.) i na Węgrzech (+109 proc.). Spadki zaobserwowano w Grecji (-28 proc.), we Włoszech (-13 proc.), na Cyprze (-8 proc.) i Hiszpanii (-3 proc.).

W przypadku wynajmowanych mieszkań schemat był inny. Porównując II kwartał 2021 r. z 2010 r. ceny wzrosły w 25 państwach członkowskich UE, a spadły w dwóch, przy czym najwyższy wzrost odnotowano w Estonii (+142 proc.), na Litwie (+109 proc.) i Irlandii (+66 proc.). Spadki odnotowano w Grecji (-25 proc.) i na Cyprze (-3 proc.).

Ceny mieszkań i czynsze w krajach UE, zmiana od 2010 r. / eurostat