W drugim kwartale 2021 r. ceny domów mierzone indeksem cen domów wzrosły o 6,8 proc. w strefie euro i o 7,3 proc. w UE w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Jest to najwyższy roczny wzrost dla strefy euro od czwartego kwartału 2006 r., a od trzeciego kwartału 2007 r. dla UE - podał Eurostat.

Skok cen odnotowany w drugim kwartale tego roku oznacza, że wzrost cen mieszkań przyśpieszył. W pierwszym kwartale 2021 r. roczna zmiana ceny domów wynosiła 5,7 proc. w strefie euro i 6,1 proc. w całej Wspólnocie.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. w drugim kwartale 2021 r. mieszkania podrożały o 2,6 proc., w strefie euro i 2,7 proc. w UE

Zmiany cen mieszkań w państwach członkowskich UE

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, jedenaście wykazało roczny wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych w drugim kwartale 2021 r. o ponad 10 proc. Najwyższe roczne wzrosty odnotowano w Estonii (+16,1 proc.), Danii (+15,6 proc.) i Czechach (+14,5 proc.).

Spadek cen nieruchomości odnotowano tylko na Cyprze (-4,9 proc.).

W porównaniu z poprzednim kwartałem ceny wzrosły we wszystkich państwach członkowskich. Najwyższe wzrosty odnotowano na Łotwie (+6,7 proc.), Słowenii (+4,5 proc.) i Austrii (+4,2 proc.).

W Polsce w ciągu roku ceny mieszkań wzrosły o 8,3 proc., podczas gdy w porównaniu z poprzednim kwartałem mieszkania podrożały o 3,1 proc., co w obu przypadkach plasuje nas w środku zestawienia, jednak nieco powyżej średniego wzrostu dla całej Unii Europejskiej.