"Według danych pozyskanych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) w 2021 r. zawarto 614,3 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości na łączną wartość ponad 197 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W obszarze nieruchomości lokalowych wartość transakcji wzrosła o 38,7 proc. r/r do 93,87 mld zł, przy 270 466 transakcjach (+22,6 proc. r/r). W nieruchomościach zabudowanych (nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, zabudowane nieruchomości rolne, nieruchomości zabudowane budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa oraz nieruchomości budynkowe) wartość wzrosła o 23,1 proc. r/r i wyniosła 50,14 mld zł w 94 849 transakcjach (+12,4 proc. r/r). Natomiast w nieruchomościach niezabudowanych wartość transakcji wzrosła o 53,2 proc. do 53,13 mld zł (transakcji zawarto tu 248 945, czyli o 24,5 proc. więcej r/r).

"W 2021 r. podpisano 701,5 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 24,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2020 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 33,3 proc.). Najmniejszy wzrost odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 12,8 proc.) i sprzedaży nieruchomości innych (o 13,4 proc.)" - czytamy także.

(ISBnews)

Reklama