W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 0,8% r/r do 13 062 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 13,5%, podał także Urząd.

"W okresie styczeń-listopad 2020 r. rozpoczęto budowę 206,7 tys. mieszkań, tj. o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 118,4 tys. mieszkań (o 9,2% mniej), a inwestorzy indywidualni 85,2 tys. (spadek o 1,4%), łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 480 mieszkań wobec 2 057) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 569)." - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec listopada 2020 r. w budowie pozostawało 835,8 tys. mieszkań, tj. o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, podał także Urząd.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań

Reklama

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w listopadzie br. o 14% r/r do 22 163, a w ujęciu miesięcznym spadła o 17,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 13 960 pozwoleń (wzrost o 13% r/r i spadek o 19,4% m/m), podał również GUS.

"W okresie styczeń-listopad 2020 r. rozpoczęto budowę 206,7 tys. mieszkań, tj. o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 118,4 tys. mieszkań (o 9,2% mniej), a inwestorzy indywidualni 85,2 tys. (spadek o 1,4%), łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 480 mieszkań wobec 2 057) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 569)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań oddanych do użytku

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w listopadzie br. wzrosła o 2,9% r/r do 19 586, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 1,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 12 814 mieszkań, co oznacza brak zmiany r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,3%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2020 r. oddano do użytkowania 196,4 tys. mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 127,3 tys. mieszkań - o 8,6% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 65,8 tys. mieszkań, tj. o 6,1% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,8% i 33,5%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1 253 wobec 2 037) oraz łącznie w pozostałych formach, tj. komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2 104 wobec 4 088)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-listopad 2020 r. wyniosła 17,4 mln m2, czyli o 6,0% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,7 m2., podał także GUS.