W programie SBC Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych kredytów inwestorom. Finansują one budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym, podano.

"W tym naborze przyjęliśmy 115 wniosków o kredyty na 1,3 mld zł. Zainteresowanie było tak duże, że pierwszy raz w historii programu kwota złożonych wniosków przekroczyła ogłoszony w BIP limit dostępnych środków. Nie musi to jednak oznaczać, że będziemy tworzyć ranking wniosków. Limit zweryfikujemy jeszcze na koniec listopada, ponieważ zdarzają się rezygnacje z kredytu, np. ze strony inwestorów, którzy na razie nie byli w stanie pozyskać wykonawcy inwestycji" - powiedział dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK Dariusz Stachera, cytowany w komunikacie.

Z programu mogą korzystać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne. Środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich oraz na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną.

Każdego roku BGK przeprowadza dwa nabory - wiosną i jesienią. W obu tegorocznych edycjach programu SBC inwestorzy wnioskowali łącznie o 1,7 mld zł kredytów na budowę ponad 10 tys. mieszkań, przypomniano.

Reklama

"Tak duże zainteresowanie preferencyjnymi kredytami SBC pokazuje, że wciąż potrzeba nowych mieszkań na wynajem z umiarkowaną stawką czynszu. Inwestorzy chcą je budować i chętnie sięgają po finansowanie" - dodał Stachera.

W ostatnim naborze ponad 80% wniosków o kredyty złożyły społeczne inicjatywy mieszkaniowe, wskazano również.

Kredyt udzielany w programie może sfinansować do 80% kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR. Program SBC działa od 2015 roku. W tym czasie BGK udzielił inwestorom łącznie 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów na budowę ponad 9 tys. mieszkań.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.