Ministerstwo rodziny w komunikacie przesłanym PAP zwróciło uwagę, że od wybuchu pandemii samorządy otrzymały 50 mln zł na wsparcie w prowadzeniu DPS-ów. Resort podkreślił, że chociaż prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, powiatu oraz samorządu województwa, to nie są one zostawiane same sobie.

MRPiPS poinformowało, że już wkrótce ze środków krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) trafi dodatkowe 326 mln zł na projekty wspierające domy pomocy społecznej w całej Polsce.

"Środki te będą dystrybuowane przez ROPS w formie grantów dla domów pomocy społecznej. Placówki będą wnioskować o nie bezpośrednio do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej" - wyjaśnił resort.

Dzięki tym projektom zapewnione mają być przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami placówek, a także sfinansowane inne potrzeby domów pomocy społecznej. Do tej pory podpisano 8 umów na dofinansowanie tych projektów.

Reklama

Ministerstwo rodziny zaznaczyło, że z puli 326 mln zł aż 175 mln zł przeznaczone zostanie na dodatki dla pracowników placówek przez okres 3 miesięcy. Wsparciem objętych ma zostać ponad 41 tys. pracowników. Miesięczny dodatek dla jednego pracownika (zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu) zaplanowano w wysokości 1 450 zł miesięcznie.

"Zdajemy sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem jest dzisiaj praca w placówkach takich jak domy pomocy społecznej. Dostrzegamy trud, jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podopiecznym DPS-ów. Dodatkowe środki na wynagrodzenie to forma docenienia ich pracy" – wskazał resort.

Pozostałe 151 mln zł ma być przeznaczone m.in. na zakup testów, maseczek, kombinezonów czy organizację miejsc wytchnieniowych dla pracowników.

MRPiPS przekazało ponadto, że dzięki ustaleniu wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej szybkiej ścieżki zmian w budżetach projektów już realizowanych przez ROPS, 51 mln zł w ramach tych projektów przeznaczono już na działania niwelujące skutki COVID-19 w placówkach całodobowej opieki.

Od wybuchu pandemii z rezerwy celowej budżetu państwa do samorządów na wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej trafiło już 50 mln zł. Na początku pandemii było to 20 mln zł, a ostatnio kolejne 30 mln zł. Przy podziale środków na poszczególne województwa wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców DPS-ów oraz liczbę etatów osób zatrudnionych w placówkach.

MRPiPS zwróciło uwagę, że jeszcze w 2015 r. dofinansowanie wynosiło niespełna 13 mln zł. Rok później – przeszło dwa razy więcej, bo już 30 mln zł. W ubiegłym roku kwota ta sięgnęła ponad 83 mln zł.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ par/